Γεώργιος Πολιουδάκης Σταυρωμένος
74 100 Ρέθυμνο
Τ. Θ. 534
74102 Ρεθυμνο
τηλ. 2831 071 984
2831 072 345
fax 2831 073 999

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και ελέγχονται από Η/Υ ώστε να εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτών. Εφαρμόζεται κλειστό σύστημα υδροπονίας όπως επίσης ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των φυτών με τη χρήση ωφέλιμων αρπακτικών.

Με τα παραπάνω έχει επιτευχθεί:

  • σταθερή για όλο το χρόνο ποιότητα και διατηρησημότητα των λουλουδιών
  • μείωση του κόστους παραγωγής
  • ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό
  • προστασία του περιβάλλοντος